Máy siêu âm bỏ túi VScan -GE

Vscan là một thiết bị bỏ túi gọn nhẹ để thu nhận hình giải phẩu trắng đen và ảnh huyết động được màu hoá theo thời gian thực. Thiết bị dễ dàng tích hợp với các thiết bị chẩn đoán khác giúp bác sĩ có thêm một cái nhìn trực quan về cơ thể bệnh nhân. Hình ảnh thu nhận được dựa trên nguyên lý siêu âm.
Call Now Button